Sähköalan työt ammattilaiselta

K-Sähkö Tero Kontto Oy tekee sähkö­työt ammatti­laisen tiedoin ja taidoin. Olemme erikois­tuneet sähkö­alan kaikkiin töihin huol­loista automati­sointiin ja suunnit­telusta korjauksiin. Palvelumme tunnus­merkkejä ovat täsmäl­lisyys, luotet­tavuus ja ammatti­laisen työjälki.

Asiak­kaisiimme kuuluvat yritykset ja yksityis­asiakkaat sekä isännöin­titoi­mistot ja talo­yhtiöt. Toimimme pää­asiassa Turussa ja Liedossa sekä koko Varsinais-Suomessa. Sopimuksen mukaan työsken­telemme myös muualla Suomessa.

Kattavat säh­kömiehen palvelut

Teemme sähkö­töitä sekä remontti- että uudis­kohteisiin. Sähkö­asennuksien ja -urakoinnin lisäksi tulemme tekemään esimerkiksi automati­soinnit sekä sähkö­järjestelmien huollot ja kor­jaukset. Suunnit­telemme ja toteu­tamme myös piha­valaistuk­sia. Ympäri vuorokauden toimiva vikapäivys­tyksemme tulee apuun hätä­tilanteissa.

Teemme sähkö­työt aina alan standardeja ja turvallisuus­määräyk­siä noudat­taen. Vuosien kokemus ja vankat ammatt­ilaisen tiedot ja taidot auttavat saavut­tamaan parhaan loppu­tuloksen. Sähkö­töissä käyt­tämämme tuotteet aina valai­simista lähtien ovat korkea­laatuisia ja kestä­viä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Muista kotitalousvähennys!

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Lue lisää kotitalousvähennyksestä verohallinnon sivuilta.