Sähkö­työt yksityi­sille

Sähköä oma­kotita­loihin ja kesämö­keille Varsinais-Suomessa

Tarvitsitpa sähkö­asennuksia tai huolto­töitä kodissasi tai mökillä, ota meihin yhteyttä. Raken­taessasi uutta taloa tai remontoi­dessasi vanhaa tulemme tekemään sähkö­työt turval­lisesti ja mää­räysten mukaisesti. Liikumme koko Varsinais-Suomen alueella. Voimme tarvittaessa sopia myös muualla Suomessa tapahtu­vista sähkö­töistä.

Energiatehokas ja viih­tyisä koti

Säh­kötöissä kannattaa aina käyt­tää alan ammattilaista. Näin työt tapahtuvat turval­lisesti ja työ­jälki täyttää vaaditut mää­räykset. K-Sähkö Tero Kontto on palveluksessasi kaiken­laisissa sähköasennusten laajennus-, muutos- ja korjaus­töissä. Huollamme sähkö­järjestelmät ja korjaamme hanka­lammatkin sähköviat huolella. Teemme myös esimer­kiksi valaistuksen automati­sointeja, joiden avulla voit säästää sähkö­laskuissa.

Uuden talon rakentaminen tarjoaa mahdolli­suuden suunnitella ja toteuttaa juuri haluamasi valaistukset ja sijoittaa virta­lähteet valitsemiisi paikkoihin sisus­tuksen mukaan. Järjestel­mällinen sähkö­suunnitelma ja tarkasti tehdyt sähkö­asennukset varmistavat, että kodistasi tai vapaa-ajan asun­nostasi tulee viihtyisä, toimiva ja ennen kaikkea turvallinen. Käyt­töönotto­tarkistus ennen laitteiden käyt­töä varmistaa, että sähkö­asennukset on tehty oikein ja kestävästi.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Kotitalous­vähennys­tä sähkö­töistä!

Voit hakea kotitalous­vähen­nystä asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon tehdyistä kunnossa­pito- ja perus­parannus­töistä - myös sähkö­töistä.
Tutustu koti­talousvähen­nykseen :

vero­hallin­non sivuilla!