Sähkötyöt taloyhtiöille

Laadukasta sähkö­palvelua Varsinais-Suomessa

K-Sähkö Tero Kontto Oy palvelee talo- ja huolto­yhtiöitä sekä isännöinti­toimistoja sähkö­asennuksiin, -huoltoihin ja muihin sähkö­töihin liitty­vissä tarpeissa. Toimimme niin Liedossa, Turussa kuin ympäri Varsinais-Suomen - tarvit­taessa myös muualla Suomessa.

Sähköä kerros­taloihin ja muihin kiinteistöihin

Meillä on vuosien kokemus taloyhtiöiden ja kiinteistöjen sähkötöistä. Saat kauttamme kaikki tarvittavat säh­köalan palvelut asennuksista muutos­töihin ja kunnossapitoon. Tulemme myös huoltamaan sähkölait­teistot ja -järjestelmät ja korjaamaan viat. Kutsu meidät apuun, kun tarvitset automa­tisoinnin tai sähkö­urakan varman tekijän. Valaistuksen automati­soinnilla voit leikata taloyhtiön sähkökuluja huomattavasti.

Olemme sähköalan vastuul­linen ja luotettava toimija Varsinais-Suomessa. Teemme säh­kötyöt aina alan standardeja ja turvallisuus­määräyk­siä noudattaen. Tarjoamme talo­yhtiöille täsmäl­listä ja ammatti­taitoista palvelua pienistä sähkövian korjauksesta suu­riin asennus­projekteihin. Tarvittaessa tulemme ripeästi paikalle korjaamaan syntyneet viat.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Vikapäivys­tyksemme numerossa:

 040 535 5724

Auttamme sähköalan akuutti­tilanteissa ympäri vuoro­kauden!